- 123 sudionika s tercijarnim obrazovanjem (ISCED od 5 do 8)
- 403 sudionika s predtercijarnim obrazovanjem (ISCED 1-4)
- 400 učenika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kojima je pružena podrška kroz obrazovne aktivnosti u centrima kompetencija
- 120 nastavnika i drugih sudionika kojima je pružena podrška kroz obrazovne aktivnosti u centrima kompetencija...
Saznaj više Ciljevi
- profesionalno usmjeravanje za RCK (4 tematske radionice)
- 30 radionica izrade individualiziranih odgojno-obrazovnih programa i nastavnih materijala
- 8 radionica uvođenja inovativnih metoda i modela poučavanja
- edukacije za sudionike za korištenje specijaliziranih alata za izradu e-learning sadržaja
- edukacije DOS specijalist za 9 nastavnika...
Saznaj više Programi usavršavanja i osposobljavanja
Projekt je krenuo sa uspostavom organizacije rada i razvoja centra kroz uspostavu Upravnog vijeća. Naredni koraci su izrada i evaluiranje ključnih dokumenta za organizaciju i razvoj Centra te rad na uspostavi modela kompetencija u području vođenja i upravljanja Centrom.

Provoditi će se stručna usavršavanja u području kontrole kvalitete, planiranje obrazovnih programa i metoda analize potreba tržišta rada za 14 djelatnika te usavršavanje za upravljanje Projektom.
Saznaj više Uspostava regionalnog centra kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar

Naziv projekta

Uspostava regionalnog centra kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar

Korisnik

Medicinska škola Bjelovar

Vrijednost projekta

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 28.852.446,81 kuna, u potpunosti financiran sredstvima Europske unije, Europskog socijalnog fonda.

EU sufinanciranje

28.852.446,81 kuna

Operativni program

”Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”

Trajanje projekta

Razdoblje provedbe je od 18. veljače 2020. do 18. prosinca 2023. godine, sveukupno trajanje od 46 mjeseci.

Svrha

Uspostava regionalnog centra kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar će donijeti temeljne organizacijske akte i edukacijske programe koji će Centar ustrojiti kao mjesto osuvremenjenih strukovnih programa za učenike, edukacije za nastavnike i mentore, te stručno osposobljavanje i usavršavanje kao i cjeloživotno učenje za gospodarske subjekte, nezaposlene i ostale. Programi će nastati suradnjom s poslodavcima i stručnjacima, a rezultat će biti učenje temeljeno na radu, kvalitetna praktična nastava i vježbe, te time i kompetentna radna snaga. Uz promociju strukovnih zvanja, organizirat će se i održavanje programa prilagođenih učenicima s teškoćama.

Nositelj projekta

Novi kurikulumi

Dentalni tehničar/tehničarka
Dentalni tehničar/tehničarka računalni dizajner/dizajnerica

Općenito

Projekt je krenuo sa uspostavom organizacije rada i razvoja centra kroz uspostavu Upravnog vijeća. Naredni koraci su izrada i evaluiranje ključnih dokumenta za organizaciju i razvoj Centra te rad na uspostavi modela kompetencija u području vođenja i upravljanja Centrom.

Provoditi će se stručna usavršavanja u području kontrole kvalitete, planiranje obrazovnih programa i metoda analize potreba tržišta rada za 14 djelatnika te usavršavanje za upravljanje Projektom.

Aktivno se pridonosi uspostavljanju suradnje sa ustanovama za strukovno obrazovanje, visokim učilištima,  znanstvenim organizacijama i poduzetnicima. Stoga će se organizirati posjeti razmjene iskustva u Sloveniji i središnjoj Europi. 

U sklopu projekta će se održati tri okrugla stola. Provesti će se postupak samovrednovanja i osiguravanja kvalitete.

Imajući na umu potrebe svih raditi će se na modernizaciji individualiziranog programa primjerenog učenicima s teškoćama i osobama s invaliditetom te će se uvesti program obrazovanja za odrasle.

Kontaktirajte nas

    Partneri

    Izrada web stranice sufinancirana je iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda www.strukturnifondovi.hr