Centar

Općenito

UP.03.3.1.04.0011

Uspostava regionalnog centra kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar

Projekt je krenuo sa uspostavom organizacije rada i razvoja centra kroz uspostavu Upravnog vijeća. Naredni koraci su izrada i evaluiranje ključnih dokumenta za organizaciju i razvoj Centra te rad na uspostavi modela kompetencija u području vođenja i upravljanja Centrom.

Provoditi će se stručna usavršavanja u području kontrole kvalitete, planiranje obrazovnih programa i metoda analize potreba tržišta rada za 14 djelatnika te usavršavanje za upravljanje Projektom.

Aktivno se pridonosi uspostavljanju suradnje sa ustanovama za strukovno obrazovanje, visokim učilištima,  znanstvenim organizacijama i poduzetnicima. Stoga će se organizirati posjeti razmjene iskustva u Sloveniji i središnjoj Europi. 

U sklopu projekta će se održati četiri okrugla stola. Provesti će se postupak samovrednovanja i osiguravanja kvalitete.

Imajući na umu potrebe svih raditi će se na modernizaciji individualiziranog programa primjerenog učenicima s teškoćama i osobama s invaliditetom te će se uvesti program obrazovanja za odrasle.

Kako bi se osigurala vidljivost rada provest će se:

Minimalno 5 promocija strukovnog obrazovanja prema učenicima osnovnih škola

Organizirano minimalno 30 promotivnih događanja za promociju centra

Održati okrugli stol i međunarodna natjecanja dentalnih tehničara

Organizirati minimalno 4 specijalizirana sajma koji povezuju poslodavce i polaznike RCK

Organizirati minimalno 24 radionice za roditelje i učenike osnovnihh škola u svrhu informiranja RCK

Ciljevi

Pružit će se mogućnost da kroz projekt prođe:

123Sudionika

s tercijarnim obrazovanjem
(ISCED od 5 do 8)

403Sudionika

s predtercijarnim obrazovanjem (ISCED 1-4)

400Učenika

Strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kojima je pružena podrška kroz obrazovne aktivnosti u centrima kompetencija

120Nastavnika

I drugih sudionika kojima je pružena podrška kroz obrazovne aktivnosti u centrima kompetencija

Programi usavršavanja i osposobljavanja

Za vrijeme trajanja Projekta provesti će se: