Ciljevi

Pružit će se mogućnost da kroz projekt prođe:

123Sudionika

s tercijarnim obrazovanjem
(ISCED od 5 do 8)

403Sudionika

s predtercijarnim obrazovanjem (ISCED 1-4)

400Učenika

Strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kojima je pružena podrška kroz obrazovne aktivnosti u centrima kompetencija

120Nastavnika

I drugih sudionika kojima je pružena podrška kroz obrazovne aktivnosti u centrima kompetencija