Dentalni tehničar/tehničarka računalni dizajner/dizajnerica

Dentalni tehničar/tehničarka računalni dizajner/dizajnerica

Primjena CAD/CAM tehnologije u protetici dentalne medicine

CAD/CAM je tehnologija računalnog dizajniranja i proizvodnje potpomognute
računalima. Sustav čine skener, softver, glodalica i 3D printer. U automobilskoj industriji
koristi se već preko 40 godina. Sve više je zastupljena i u dentalnoj medicini.
CAD/CAM tehnologija se koristi pri izradi fiksnoprotetskih i mobilnoprotetskih
radova, ortodontskih naprava i vodilica za vođenu ugradnju implantata. Protetski nadomjesci
izrađeni ovom tehnologijom savršenog su oblika i veličine, izdržljivi su i biokompaktibilni te
je omogućena brža i preciznija izrada u usporedbi s ručnom izradom.
CAD/CAM sustavi se razlikuju s obzirom na način izrade protetskog nadomjeska.
Direktna tehnika odvija se u ordinaciji gdje doktor dentalne medicine skenira područje za
protetski rad, potom planira i oblikuje nadomjestak na računalu te se tako dobiveni podatci
šalju u glodalicu koja glođe blok u zadani oblik. Većinom se takva tehnika izrade koristi za
krunice, ljuskice, inlaye i onlaye.
Indirektna tehnika u dentalnom laboratoriju podrazumijeva suradnju doktora dentalne
medicine i dentalnog tehničara. Otisak pacijenta iz ordinacije izljeva se u dentalnom
laboratoriju, skenira se radni model, dobiveni se podaci obrađuju u računalnom programu i
izrađuju u glodalici te se završno individualizira tehnikom slojevanja ili bojanjem, ovisno o
vrsti materijala bloka.
Kod centralizirane izrade u proizvodnim centrima podaci skeniranog radnog modela iz
dentalnog laboratorija se internetski preuzima te se izrađuju protetski nadomjesci. Završna
obrada obavlja se ponovno u dentalnom laboratoriju. Ovaj način se koristi kada dentalni
laboratorij nije opremljen cijelim sustavom. Na tržištu postoje mnogi sistemi koji dentalnom
laboratoriju, ovisno o broju zaposlenih i stupnju razvoja dentalnog laboratorija, nude različite
sustave i materijale za frezanje u svrhu visoke produktivnosti i optimiziranje radnih procesa.
Najučestaliji materijal koji se koristi u proizvodnji CAD/CAM tehnologijom je cirkon, koji je
dovoljno čvrst i stabilan da mu ne treba metalna konstrukcija te se lakše može dobiti estetski
zadovoljavajući proizvod. Ova tehnologija omogućava najpreciznije protetske nadomjeske.
Sustav predstavlja vrhunac računalne tehnologije u dentalnoj medicini. Pacijentu omogućava
minimalan broj dolazaka u ordinaciju i vrhunski rad koji zadovoljava estetiku i
funkcionalnost.

Snježana Pašalić, stručna nastavnica

LITERATURA

1. Galeković, M., Galeković, J. (2017). Izrada individualne nadogradnje na
implantatima tehnikom glodanja u CAD/CAM sustavu. Dental Desing, Broj 3,
listopad: str. 4 – 6.
2. Stamenković, D. (2012). Stomatološki materijali, Beograd: Data STATUS.

 

 

CAD/CAM je tehnologija računalnog dizajniranja i proizvodnje potpomognute
računalima. Sustav čine skener, softver, glodalica i 3D printer. U automobilskoj industriji
koristi se već preko 40 godina. Sve više je zastupljena i u dentalnoj medicini.
CAD/CAM tehnologija se koristi pri izradi fiksnoprotetskih i mobilnoprotetskih
radova, ortodontskih naprava i vodilica za vođenu ugradnju implantata. Protetski nadomjesci
izrađeni ovom tehnologijom savršenog su oblika i veličine, izdržljivi su i biokompaktibilni te
je omogućena brža i preciznija izrada u usporedbi s ručnom izradom.
CAD/CAM sustavi se razlikuju s obzirom na način izrade protetskog nadomjeska.
Direktna tehnika odvija se u ordinaciji gdje doktor dentalne medicine skenira područje za
protetski rad, potom planira i oblikuje nadomjestak na računalu te se tako dobiveni podatci
šalju u glodalicu koja glođe blok u zadani oblik. Većinom se takva tehnika izrade koristi za
krunice, ljuskice, inlaye i onlaye.
Indirektna tehnika u dentalnom laboratoriju podrazumijeva suradnju doktora dentalne
medicine i dentalnog tehničara. Otisak pacijenta iz ordinacije izljeva se u dentalnom
laboratoriju, skenira se radni model, dobiveni se podaci obrađuju u računalnom programu i
izrađuju u glodalici te se završno individualizira tehnikom slojevanja ili bojanjem, ovisno o
vrsti materijala bloka.
Kod centralizirane izrade u proizvodnim centrima podaci skeniranog radnog modela iz
dentalnog laboratorija se internetski preuzima te se izrađuju protetski nadomjesci. Završna
obrada obavlja se ponovno u dentalnom laboratoriju. Ovaj način se koristi kada dentalni
laboratorij nije opremljen cijelim sustavom. Na tržištu postoje mnogi sistemi koji dentalnom
laboratoriju, ovisno o broju zaposlenih i stupnju razvoja dentalnog laboratorija, nude različite
sustave i materijale za frezanje u svrhu visoke produktivnosti i optimiziranje radnih procesa.
Najučestaliji materijal koji se koristi u proizvodnji CAD/CAM tehnologijom je cirkon, koji je
dovoljno čvrst i stabilan da mu ne treba metalna konstrukcija te se lakše može dobiti estetski
zadovoljavajući proizvod. Ova tehnologija omogućava najpreciznije protetske nadomjeske.
Sustav predstavlja vrhunac računalne tehnologije u dentalnoj medicini. Pacijentu omogućava
minimalan broj dolazaka u ordinaciju i vrhunski rad koji zadovoljava estetiku i
funkcionalnost.

Snježana Pašalić, stručna nastavnica

LITERATURA

1. Galeković, M., Galeković, J. (2017). Izrada individualne nadogradnje na
implantatima tehnikom glodanja u CAD/CAM sustavu. Dental Desing, Broj 3,
listopad: str. 4 – 6.
2. Stamenković, D. (2012). Stomatološki materijali, Beograd: Data STATUS.