O Projektu

Prijavitelj

Medicinska škola Bjelovar i korisnik bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda je Medicinska škola Bjelovar, Poljana dr. Franje Tuđmana 8, 43000 Bjelovar. Medicinska škola Bjelovar obrazuje i odgaja sposobne, odgovorne, samosvjesne i zadovoljne mlade ljude spremne za uključivanje u tržište rada. Razvijaju timski duh i svijest o važnosti očuvanja okoliša i pomaganja potrebitima te promiču zdravlje kao osnovnu ljudsku vrednotu jer Bene Est Bene Facere ili Dobro je činiti Dobro. 

Vrijednost projekta

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 28.852.446,81 kuna, u potpunosti financiran sredstvima Europske unije, Europskog socijalnog fonda.

Trajanje projekta

Razdoblje provedbe je od 18. veljače 2020. do 18. prosinca 2023. godine, sveukupno trajanje od 46 mjeseci.

Svrha Projekta

Uspostava regionalnog centra kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar će donijeti temeljne organizacijske akte i edukacijske programe koji će centar ustrojiti kao mjesto osuvremenjenih strukovnih programa za učenike, edukacije za nastavnike i mentore, te stručno osposobljavanje i usavršavanje kao cjeloživotno učenje za gospodarske subjekte, nezaposlene i ostale. Programi će nastati suradnjom s poslodavcima i stručnjacima, a rezultat će biti učenje temeljeno na radu, kvalitetna praktična nastava i vježbe, te time i kompetentna radna snaga. Uz promociju strukovnih zvanja, organizirat će se i održavanje programa prilagođenih učenicima s teškoćama.

Partneri