Aktivnosti Projekta

  1. Uspostava organizacije rada i razvoja regionalnog centra kompetentnosti
  2. Razvoj i/ili unaprjeđenje te provedba programa redovitog strukovnog obrazovanja, formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih u RCK
  3. Jačanje kompetencija odgojnoobrazovnih radnika i mentora vezanih za provedbu programa redovitog SO
  4. Promocija strukovnih zanimanja i rada Centra
  5. Promidžba i vidljivost
  6. Upravljanje projektom i administracija