Trajanje Projekta

Razdoblje provedbe je od 18. veljače 2020. do 18. prosinca 2023. godine, sveukupno 46 mjeseci.